Introducció a l’Scrabble educatiu

Per començar, farem una introducció a l’Scrabble educatiu, és a dir, l’ús de l’Scrabble a les aules.

El joc i la ludificació és un demostrat component motivador en un procés d’ensenyament i aprenentatge. I l’Scrabble, com a joc estratègic, lingüístic i matemàtic és una eina totalment vàlida per utilitzar-se en processos educatius, però poc coneguda i explotada en l’àmbit català i espanyol.

Hi ha un seguit de continguts i competències del currículum d’ESO que es poden treballar amb l’Scrabble, tant de coneixement com actitudinals. N’hi ha que s’adquireixen només jugant Scrabble i d’altres que s’incorporen de forma natural en el procés. Dins l’àmbit lingüístic trobem la millora de l’ortografia, l’augment del vocabulari i es pot aprofundir en les categories gramaticals. En l’àmbit matemàtic es reforça el càlcul mental i s’hi poden introduir conceptes estadístics.

Avantatges de l’Scrabble educatiu

Es poden resumir els avantatges educatius de jugar a Scrabble en 10 punts:

  • progrés en ortografia,
  • millora dels coneixements gramaticals,
  • desenvolupament de la facultat de concentració,
  • desenvolupament de l’esperit lògic,
  • progrés en matemàtiques i càlcul mental,
  • introducció a la competició,
  • descoberta de la cultura del país,
  • desenvolupament del sentit combinatori,
  • enriquiment de vocabulari i
  • esperit de cooperació i superació dins del grup.

Scrabble a les aules al món

França és el país on més s’ha desenvolupat la relació entre Scrabble i educació. Existeix un conveni entre la Federació Francesa de Scrabble i el Ministeri d’Educació que promou la utilització de l’Scrabble. Es cerca desenvolupar la motivació, la concentració, l’autocontrol dels alumnes i el treball de competències en francès i matemàtiques de forma diferent. El Ministeri s’encarrega de la difusió i promoció, i la Federació organitza trobades, estableix col·laboracions amb les escoles, forma el professorat i recolza amb recursos.

A Catalunya la utilització de l’Scrabble en entorns educatius ha vingut donada per l’Associació de Scrabble escolar i per l’interès personal d’alguns professors, que han vist en aquest joc una possibilitat de ludificació de continguts sobretot de llengües, siguin catalana, castellana o anglesa. La promoció de tallers i campionats dins de les escoles i instituts, així com l’actual implicació del Departament de Cultura i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya han introduït en l’Scrabble a educadors que desconeixien el seu potencial.

En alguns instituts, com a l’IES XXV Olimpíada de Barcelona i a l’Institut Fontserè de l’Hospitalet de Llobregat, ja s’han formalitzat projectes didàctics entorn de l’Scrabble, que han esdevingut crèdits variables. Una aposta inicial per aprofundir en la llengua catalana a través de l’Scrabble.