Scrabble educatiu

L’Scrabble té avantatges per qualsevol que hi jugui, independentment de l’edat. A més d’augmentar vocabulari, adquirir agilitat en càlcul mental o reforçar el pensament estratègic, obvis i directes beneficis, l’Scrabble permet millorar la funció cognitiva.

Però entrant en l’àmbit més educatiu, el valor pedagògic de l’Scrabble es basa en la particularitat d’utilitzar llenguatge i matemàtica per entretenir de forma senzilla i assequible.

Les dificultats d’implementació d’aquesta eina parteixen del desconeixement de l’Scrabble i, sobretot, de l’abast que aquest pot tenir pel desenvolupament cognitiu, educatiu i personal. També requereix un mínim de temps: per poder introduir l’Scrabble no calen gaires coneixements; però si se vol donar amb eficiència convé que el professorat aprofundeixi una mica en les estratègies del joc, i agafi experiència en la introducció de conceptes i continguts curriculars en qualsevol situació de partida.

Fem-ho fàcil!

En aquesta secció de Scrabble educatiu pretenem facilitar el treball als mestres i professors que vol utilitzar l’Scrabble en alguna unitat didàctica. Per això, en els següents articles Andreu Pont* ens introdueix en la relació entre Scrabble, educació i llengua i es donen recomanacions pràctiques per aplicar a l’aula. També es posen a disposició recursos, oberts i gratuïts, que han sigut ampliament utilitzats i contrastats en els nostres tallers.

*Andreu Pont és arquitecte i professor, i té una amplia experiència en el món de l’Scrabble, des de jugador, jutge o organitzador, fins a monitor de tallers. S’inicià en el món associatiu en català i posteriorment fou fundador de l’Asociación de Jugadores de Scrabble y de la Asociación Paraguaya de Scrabble. Ha format part de la Federación Internacional de Scrabble en Español; ha jugat en mitja dotzena de campionats mundials en català i espanyol i quedà campió del món per equips al mundial en espanyol 2012. Realitzà el Màster de Formació del Professorat a la Universitat Ramon Llull i el seu Treball Final de Màster, com no podia ser d’una altra manera, tracta sobre L’Scrabble al currículum d’ESO.

Les parts en que composem aquesta secció de Scrabble Educatiu són:

  1. Introducció a l’Scrabble educatiu

  2. L’àmbit de la llengua en l’Scrabble

  3. Aprendre jugant. Partida clàssica de Scrabble

  4. Aprendre jugant. Partida duplicada de Scrabble

  5. Recursos