Partida duplicada

L’Scrabble duplicat és una modalitat del joc de Scrabble, on tots els jugadors s’enfronten amb el mateix tauler i fitxes al mateix temps. L’objectiu és aconseguir la millor puntuació possible. Aquesta varietat és la més popular a la zona francòfona, més que l’Scrabble clàssic.

Les normes de l’Scrabble duplicat poden variar entre els diferents idiomes i diferents associacions. Alguns dels principis generals de l’Scrabble duplicat són:

  1. A l’inici del joc, l’àrbitre principal tria set fitxes a l’atzar. Els jugadors prenen aquestes mateixes set fitxes. Els jugadors disposen d’un temps determinat per escriure la jugada escollida en un paper que serà recollit i entregat a un àrbitre. El jugador té l’obligació d’escriure la puntuació i les coordenades de la paraula. La paraula de més puntuació es col·loca al tauler. Per tant, cada jugadors s’enfronta a la mateixa situació, al mateix temps, i cap jugador jugador té avantatge per tenir fitxes diferents.
  2. Una jugada amb dades errònies o no vàlides val zero punts.
  3. Sempre hi ha d’haver com a mínim una vocal i una consonant. Si les set fitxes no contenen una vocal o una consonant, es tornen a col·locar al saquet i es prenen set fitxes noves a l’atzar. Si no hi ha més consonants o no hi ha més vocals al saquet, el joc s’acaba.
  4. Al final del joc, el jugador amb una puntuació acumulada més alta és declarat guanyador.