Aprendre jugant. Partida duplicada de Scrabble

La partida duplicada de Scrabble permet enfrontar tants jugadors com calgui en una mateixa partida. Hi ha un jutge que proposa set lletres per posar al taulell. Tots els jugadors, al mateix temps, busquen la paraula de major puntuació realitzable amb aquelles lletres. Es poden realitzar individualment o en grup.

La realització d’una partida duplicada pot ser molt lúdica o molt seriosa, segons el objectius i el plantejament que s’hagi definit. El professorat o guia pot decidir quines fitxes hi haurà al faristol a cada moment i quina paraula es jugarà al taulell. Al poder preparar la partida amb antelació, es permet que hi hagi una “manipulació” de la dinàmica general. Tot i ser un joc, una duplicada seriosa pot ser vista per a l’alumnat pràcticament com un examen… Serà feina del guia donar-li l’atractiu necessari o la ludificació extra que cregui convenient. Però sempre aplicant totes les normes de temps, càlcul i anotació per no desvirtuar el resultat.

Amb alumnat de primària, o en el que s’està aproximant per primer cop a l’Scrabble, l’objectiu pot ser engrescar i donar a conèixer les normes bàsiques que defineixen el joc. Es pot preparar una partida temàtica, amb combinacions de lletres fàcils, o una en què sigui fàcil trobar paraules llargues.

En canvi, si l’objectiu és avaluar unes competències específiques convé preparar la partida reflexionant com treballar aquestes competències a partir de les situacions proposades. Com per exemple, les competències ortogràfiques, estratègiques, conductuals, de càlcul mental…

partida, duplicda, scrabble, català, com es juga, jugar, aprendre, educatiu, pedagògic
A la partida duplicada de la imatge, es dona una situació que pot permetre parlar de diversos temes… De la X, de la L·L, de la formació de plurals, de la grafia c/s, etc.

Recomanacions per a la partida duplicada de Scrabble a l’aula

El nombre de tirades convé que sigui limitat. Una partida duplicada dura més de dues hores si es realitza amb totes les lletres de la bossa. La combinació de tirades i temps per tirada definirà la durada total. Pot ser una bona opció fer 10 tirades de 2 minuts amb explicacions d’uns 3 minuts entremig si es vol completar una sessió. També poden ser 5-6 tirades perquè l’activitat no duri més de 30 minuts. En qualsevol cas, el tipus de dinàmica permet allargar o reduir el temps simplement afegint o anul·lant tirades.

La puntuació en una duplicada sol ser la que cada alumne aconsegueix a cada tirada. Per tant requereix un temps perquè el jutge revisi les paraules. Aquesta revisió pot ser entre tirada i tirada (només recomanable si només hi ha un professor-guia) o al final de la partida. Això suposa que el resultat d’aquest tipus de partida no és sempre immediat. Es volen fer més dinàmiques les partides i tenir una classificació immediata? Llavors, es pot optar per només sumar 1 punt a aquell (o aquells) que han fet millor puntuació. Això permet que no s’hagi de repassar la validesa de les paraules de tots els jugadors. Només es repassarien les d’aquells que diuen tenir més puntuació.

Les partides duplicades són fàcilment avaluables, ja que no existeix la sort. Tots els jugadors juguen amb les mateixes lletres, tenen el mateix taulell i el mateix temps. És per tant un clar indicador del nivell de cada individu respecte dels altres i sobre l’evolució de l’alumne si es fa una a l’inici i una altra al final del procés.