L’Scrabble

Què és l’Scrabble®?

L’Scrabble pertany als jocs de paraules creuades entre 2, 3 o 4 jugadors (en la modalitat que s’anomena clàssica). Consisteix en formar sobre un tauler de 15 per 15 caselles mots que es creuen entre ells, d’esquerra a dreta i de dalt avall. S’hi fan servir fitxes marcades amb una lletra i un número (el seu valor). L’objectiu és aconseguir la puntuació més gran possible, emprant les pròpies fitxes junt amb les del tauler. Això vol dir col·locar-les formant el mot que doni la puntuació més alta, tenint en compte els valors de les fitxes emprades junt amb els de les caselles amb premi del tauler.

Amb què juguem?

1 tauler de joc 100 fitxes. Hi ha 96 fitxes que són lletres de l’alfabet (ABCÇ, …, Z), dues que són els dígrafs NY i QU i dues fitxes blanques (que anomenem també “escarrassos”). Cada fitxa té un valor numèric indicat a la part inferior dreta de la cara. Les dues blanques tenen valor nul i poden reemplaçar qualsevol fitxa. En jugar una blanca, el jugador ha de declarar què representa, i no es podrà canviar més durant tota la partida.

Com juguem?

Caselles amb premi

El tauler té caselles especials amb premi que multipliquen el valor dels punts assolits:

Caselles de lletra amb premi:

Casella blau cel: dobla el valor de la fitxa col·locada damunt.

Casella blau fosc: triplica el valor de la fitxa col·locada damunt.

Caselles de paraula amb premi:

Casella rosa (o groga): dobla els punts de la primera paraula que passi damunt d’ella.

Casella vermella: triplica els punts de la primera paraula que passi damunt d’ella.

Si una paraula creua tant caselles de lletra amb premi com caselles de paraula amb premi, es computen primer els valors de les fitxes amb premi i, després, es doblen o tripliquen els punts de la paraula completa. Els punts addicionals de les caselles amb premi són vàlids en el torn en què les fitxes es posen sobre elles.

Si es col·loca un escarràs damunt d’una casella vermella de paraula doble o triple, es dobla o triplica la suma de les fitxes de la paraula, sense importar que l’escarràs tingui valor nul. Si es col·loca damunt d’una casella de lletra doble o triple, el valor de l’escarràs segueix essent zero.