Partida clàssica

La primera jugada: col·locació i puntuació

La primera jugada ha de passar per la casella central (no cal que s’hi posi la primera fitxa de la paraula, pot ser qualsevol de les fitxes de la paraula creada).

Els punts de la primera jugada es calculen sumant els valors de les fitxes col·locades, prenent en compte el factor multiplicatiu de les caselles amb premi. Al tauler inferior, s’ha jugat SENYAL a H8. Per a calcular la puntuació, sumem el valor de les fitxes col·locades, tenint en compte que, tret de la NY, que val 10 punts, la resta valen 1 punt: [1 (S) + 1 (E) + 10 (NY) + 1 (A) + 2 x 1 (L)] x 2. El valor de la L es multiplica per 2, perquè la L s’ha col·locat damunt d’una casella de doble puntuació de lletra (color blau cel), i la suma es multiplica per 2, perquè la S s’ha col·locat damunt d’una casella de doble puntuació de paraula (color groc o rosa, segons l’edició del joc). Per tant, la puntuació total de la jugada SENYAL és de 15 x 2 = 30 punts.

senyal

Col·locar una paraula

Cada jugador combina les seves fitxes per a formar una paraula vàlida, col·locant les fitxes sobre el tauler en direcció horitzontal o vertical (sempre de dalt a baix o d’esquerra a dreta). La jugada ha de tenir un punt de contacte amb una de les fitxes del tauler, llevat de ser la primera jugada, quan ha de passar per la casella central. Tal com s’il·lustrarà més endavant, una jugada pot: a) creuar, b) allargar, c) formar una paral·lela amb o d) juxtaposar allargant una paraula del tauler.

Primera jugada: Juga A, I, N, QU i forma a H5 QUINA = [8 (QU) + 1 (I) + 1 (N) + 1 (A)] x 2 = 22 punts

quina

Segona jugada:

a) En creuar una paraula: Juga A, C, I, T i forma a 7G ANTIC = [1 (A) x 2] + 1 (N) + [1 (T) x 2] + 1 (I) + 2 (C) = 8 punts

antic+

b)  En allargar una paraula: Juga A, I, M, R i forma a H3 MAQUINARI = 2 (M) + [1 (A) x 2] + 8 (QU) + 1 (I) + 1 (N) + 1 (A) + 1 (R) + 1 (I) = 17 punts

maquinari

c) En formar una paral·lela: Juga A, E, M, S, S i forma a I4 SÈSAM = 1 (S) + 1 (E) + 1 (S) + [1 (A) x 2] + 2 (M) = 7 més els adjacents QUE = 9, IS = 2 (vàries lletres I), NA = 3 i AM (variant mallorquina del verb amar) = 3, que suma 7 + 9 + 2 + 3 + 3 = 24 punts

sesam

d) en juxtaposar allargant una paraula: Juga E, E, F, I, N, S i forma a 4D FEINES = {4 (F) + 1 (E) + 1 (I) + 1 (N) + [1 (E) x 2] + 1 (S)} x 2 = 20 més l’adjacent EQUINA = 13, que suma 20 + 13 = 33 punts. Compte amb el doble de lletra que afecta la A en ambdues paraules.

feines

Canviar fitxes

Si li arriba el torn, un jugador pot decidir reemplaçar qualsevol quantitat de fitxes que vulgui del seu faristol, sempre que en resti almenys un nombre igual a la bossa. Aquestes s’han de col·locar cap per avall, prenent la mateixa quantitat de fitxes noves de la bossa, i tornant-hi després les fitxes descartades. En canviar fitxes, el jugador no pot fer cap jugada en el mateix torn (es comptabilitzen zero punts).

Passar (saltar-se un torn)

En lloc de posar fitxes al tauler o canviar fitxes, un jugador pot optar per passar, sigui que té les fitxes necessàries per a fer una bona jugada (que ara mateix no pot o no vol fer) o té fitxes molt dolentes que li impedeixen fer punts, però de les quals no es vol desprendre per si la pròxima jugada del contrincant li dona joc.

Impugnar una jugada

Quan un jugador fa una jugada, el contrincant pot impugnar-ne la validesa de la manera següent: a) una sola paraula que hagi format, b) dues o més paraules que hagi format o c) tota la jugada. Si la impugnació és justa (almenys una de les paraules que formen la impugnació no és correcta), la jugada s’ha de retirar i comptarà zero punts. Si no, el joc segueix normalment.

Final d’un torn

Al final d’un torn en què ha fet una jugada acceptada pel contrincant, el jugador agafa la quantitat necessària de fitxes noves de la bossa per a tenir-ne de nou set al faristol. Si a la bossa en resten menys que les necessàries, les agafa totes.

Premi per a jugar un scrabble

Si un jugador utilitza totes les set fitxes del faristol en un sol torn —es diu que fa un scrabble—, rep un premi de 50 punts a més dels punts que sumen les paraules formades en fer la jugada.

Paraules admeses

Es permeten jugar aquelles paraules (i les formes flexionades corresponents) que es mencionin en el diccionari arbitral escollit. En el nostre cas, el Leximots.

Final del joc

El joc s’acaba quan:

 • S’han agafat totes les fitxes de la bossa i un dels jugadors acaba d’utilitzar totes les seves fitxes del faristol.
 • No és possible fer cap jugada sobre el tauler.
 • Tots els jugadors han passat, canviat o fet jugades errònies (impugnades) tres vegades seguides.

Després de sumar els punts de la darrera jugada, cada jugador resta la suma de les seves fitxes no jugades del seu faristol al propi total, i en el primer cas exposat a dalt (en què un jugador acaba d’utilitzar les seves fitxes), afegeix al seu total la suma dels valors de les fitxes no jugades dels altres jugadors.

Tingueu en compte que…

 • En fer una jugada, totes les paraules resultants han de ser vàlides.
 • Una mateixa paraula pot jugar-se més d’una vegada en la mateixa partida.
 • Sempre que el diccionari ho permeti, tot mot es pot flexionar.
 • Totes les fitxes emprades en un torn donat s’han de jugar en una única línia contínua, horitzontal o vertical. No es permet afegir fitxes a diverses paraules o formar paraules noves en diferents indrets del tauler en el mateix torn.
 • Els factors multiplicatius de les caselles amb premi es prenen en compte només durant el torn en què les fitxes es col·loquen damunt d’elles.
 • Quan es forma més d’una paraula en un sol torn, se sumen els punts de totes les paraules formades. Les lletres compartides es compten (amb el factor multiplicatiu total, quan es col·loquen damunt de les caselles amb premi) en els punts de cada paraula.
 • Si una paraula creua dues caselles de premi doble de paraula (es diu que es juga un quàdruple), els punts de la paraula es doblen una vegada i una altra, és a dir es multipliquen per 4.  Si una paraula creua dues caselles de premi triple de paraula (es diu que es juga un nònuple o una centenària), els punts de la paraula es tripliquen una vegada i una altra, és a dir es multipliquen per 9, per la qual cosa resultarà una jugada de, aproximadament, uns cent punts.
 • En algunes partides, pot passar que cap jugador pugui jugar totes les seves fitxes. En aquest cas el joc s’acaba quan s’hagin realitzat totes les jugades possibles (i haver passat o fet jugades dolentes i impugnades tres vegades seguides).