Sabadell escola Sant Nicolau alumnes de 5è de primària 2022-2023

Taller d’scrabble en català als alumnes de primària de l’escola Sant Nicolau de Sabadell, dins del programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament de la ciutat.

Com a joc que gira entorn d’un idioma, les competències principals que s’assumeixen en una activitat relacionada amb l’Scrabble són les de l’àmbit de la llengua.

A primària la relació entre el joc i l’aprenentatge és molt més directa. El professor pot utilitzar l’Scrabble i qualsevol joc de paraules en multitud de continguts de la llengua. Dels continguts propis de l’ESO es poden treballar sobretot els continguts transversals del coneixement de la llengua. Però destaquem les quatre competències que es reforcen més clarament amb el joc de l’Scrabble: En aquest cas les introductores d’aquesta activitat a l’escola van ser l’Olga i l’Alícia i aquest any seguit també l’Albert.

  • C1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits […].
  • C2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.
  • C5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
  • C6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, […] https://scrabbleescolar.cat/scrabble-educatiu/ambit-de-llengua-scrabble/

I unes imatges testimoni de l’emoció que produeix descobrir el món de possibilitats del joc de paraules creuades.
JUGANT TAMBÉ APRENEM A ESTIMAR LA LLENGUA!

Feu un comentari