Catalunya Nord, Perpinyà, Scrabble en Català al Lycée Aristide Maillol 2022

Avui tallers de Scrabble en Català al Lycée Aristide Maillol de Perpinyà amb la col·laboració de Maria Barcons, tota una institució en la promoció i expansió de la llengua catalana als estuciants.

Secció bilingüe de llengua regional de batxillerat
3 anys català
Les seccions d’idiomes regionals de l’institut acullen principalment estudiants que han seguit un curs bilingüe a la universitat. A més de les lliçons del sector o sèrie escollida, els estudiants segueixen les lliçons: llengua i cultura regionals (mínim 3 hores) una o més disciplines en llengües regionals.

Feu un comentari