Scrabble educatiu

L’Scrabble té diversos valors intrínsecs:

  • En el camp de la llengua: potencia la competència lingüística, incrementa el vocabulari, estimula l’hàbit de consulta dels diccionaris i afavoreix l’aprenentatge i l’ús correcte de les normes ortogràfiques.
  • En el camp matemàtic: potencia la competència matemàtica, incentivar el pensament lògic i estimula el pensament decisori i estratègic.
  • En el camp social: afavoreix l’ús del català en les relacions interpersonals, estimula una actitud col·laborativa, impulsa la integració, incloent-hi les persones amb deficiències com ara dislèctiques.
  • En el camp competitiu: facilita un entorn de competitivitat intra i interescolar i marca l’àmbit de referència a nivell nacional.